Pokládka plovoucí podlahy svépomocí

Jak správně položit plovoucí podlahu? Tuto otázku si klade nejeden kutil v okamžiku, kdy se k položení plovoucí podlahy rozhodne nevyužít služeb podlahářské firmy. Přinášíme vám tedy podrobný návod k pokládce plovoucí podlahy doplněný o ilustrační obrázky s nímž bude pro zručného domácího kutila pokládka plovoucí podlahy téměř hračkou. Tento způsob pokládky lze použít téměř na všechny typy plovoucích podlah dodávaných naší firmou. V případě nejasností nebo zájmu o odbornou montáž nás můžete kontaktovat.

 

 

 

Jak tedy správně položit plovoucí podlahu?

Nářadí potřebné k pokládce plovoucí podlahyJaké nářadí bubete potřebovat k pokládce plovoucí podlahy?

 

 

 

 

 

  

Dílce laminátové podlahy se doporučuje pokládat rovnoběžně se místnosti. V úzkých, dlouhých místnostech pokládejte dílce v podélném směru. Stálost podlahy se tím výrazně zlepší.

 

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahy.

Při pokládání průběžně přes několik místností rozdělte plochy v prostoru dveří, případně v průchodech, pomocí k tomu určených profilů. Počítejte přitom s mezerou mezi podlahou a všemi pevnými předměty a stěnami nejméně 10 mm. U místností s délkou stěny max. 10 m resp. 100 m2 (výpočtová hodnota obvodové mezery na každé straně 1,5 mm na l běžný metr stěny). Tato nezbytně nutná dilatační spára nesmí být vyplněna ani v ní nesmí být uložen elektrický kabel nebo jiný předmět. Případné existující dilatační spáry podkladu převezměte ve stejné velikosti.

 

 

Pokládka plovoucí podlahyKdyž je podklad odpovídajícím způsobem připraven, položte nejprve fólii z PE jako parotěsná zábrana  (nikoli u dřevěných podkladů). Pásy by se měly překrývat nejméně o 20-30 cm a na stěnách by měly být vytaženy nahoru o 5-10 cm. Nyní položte mezivrstvu (kročejovou podložku ) pro takovou šířku pásu, kterou budete potřebovat pro položení následujících 5-10 řad dílců.

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahy

Začněte v levém rohu místnosti a jednotlivé dílce pokládejte tak, aby strana, na které je pero směřovala od stěny.

 

 

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyDbejte na to, aby byly dodrženy boční mezery cca 10 mm od stěny. První řadu zajistěte proti posunutí pomocí rozpěrky nebo distančních klínů. Část dílce, která zbyla z první řady, použijte na začátku další řady. Dbejte na to, aby spoje byly vzhledem k předešlé řadě přesazeny nejméně o 30 cm.

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyPrvní dílec druhé řady zasuňte na pero položených dílců.

 

 

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyVezměte následující dílec a čelní stranou jej zasuňte pod určitým sklonem do položeného dílce a přitlačte jej co nejtěsněji k podélné straně položené řady podlahy.

 

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyNyní zasuňte obě ruce pod vložený dílec a mírně jej nadzvedněte. (Přitom se mírně nadzvedává rovněž vedlejší položený dílec.) Nyní přitlačením dílců k sobě zajistěte jejich podélnou stranu. K tomu je vhodné se postavit na položenou plochu. Pokud mezi dílci není žádná viditelná mezera, je spoj LocTec řádně uzavřen a dílec může být celou plochou uložen na podlahu. Pokud je mezi dílci stále ještě mezera, opakujte předchozí úkony, avšak s použitím vyžšího tlaku, případně zkontrolujte předchozí řadu. Uvedený postup se použije při pokládání zbytku řady a celé ostatní plochy.

 

 

Pokládka plovoucí podlahyDílec otočte tak, aby strana s drážkou přiléhala k straně s drážkou s čelní vůlí 10 mm od stěny.

 

 

 
 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyNyní přiřízněte dílec na délku a zalícujte. Tento dílec zajistěte pomocí táhla.

 

 

 

 

 

 

Pokládka plovoucí podlahyPři vytvoření průchodů pro trubky použijte postup

 

 

 

 

 

  

Pokládka plovoucí podlahyStávající dřevěné zárubně se mohou zkrátit. Dbejte přito m rovněž na dostatečnou dilatační spáru pod. zárubní, a to min. 10 mm. Pokud dílec nelze nasadit se sklonem pro zajištění, je třeba jej připojit naplocho. Jestliže zárubně dveří nejsou zkracovány, je třeba mezi laminátovou podlahou a zárubní počítat s dilatační spárou min. 10 mm.

 

 

 

 

Pokládka poslední řady plovoucí podlahy.Nerovnosti stěn a uvolnění zajištění

  • První řada podlahy někdy musí být přizpůsobena nerovnostem stěny. Za tím účelem nejprve přene ste obrys stěny na dílce. Nezapomeňte přitom na mezeru cca
    10 mm.
  • Přiříznuté dílce podlahy opět položte zleva doprava.

Poslední řada plovoucí podlahy

Poslední řadu přizpůsobte tak, že příslušné dílce, tak jak budou uloženy, položíte na poslední položenou řadu. Pomocí zbytku laminátového dílce originální šířky a tužky přeneste profil stěny na dílec. Přiříznutý dílec vložte do vodicí drážky předchozí řady a zajistěte obvyklým způsobem pomocí táhla.

Závěrečné práce při pokládání plovoucí podlahy.Závěrečné práce

  • Odstraňte veškeré dilatační špalíky. Upevněte podlahové lišty, nikdy však lišty neupevňujte k podlaze.
  • Dilatační spáry kolem trubek atd. se zakryjí průchodkami nebo se utěsní trvale elastickou spárovací hmotou.
  • V místech, kde nelze profily ani soklové lišty upevnit, musí být obvodová spára utěsněna trvale elastickou spárovací hmotou. (použijte výplňovou šňůru nebo provazec z pěnové hmoty o ozměru 6 mm).
  • Zbytky laminátu nespalujte v domácích kamnech, krbech apod.

Návod zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kde jsem: B+B podlahy > Pokládka plovoucí podlahy svépomocí

Rychlý kontakt

Bratří Štefanů 902/71
500 03 Hradec Králové 3

Tel.:  +420 495 401 091
Fax:  +420 495 401 092

E-mail: info@bbpodlahy.cz
GPS: 50°13'5"N, 15°52'49"E

Pracovní doba
Po-Čt: 8:00 - 17:00 hodin
Pá: 8:00 - 15:30
polední přestávka
12:00 - 13:00 hod.

Sídlo firmy na mapě

Sídlo firmy na mapě